top of page

זיופי עתיקות וסמל המדינה

לפרשת בהעלותך תשפ"ד

הכה את המומחה: איך מגלים זיוף?

מטבע עבודתי עם תנ"ך וארכיאולוגיה, זה קורה לי הרבה: אני מקבל פניות עם 'תגליות' של מגילה יהודית עתיקה, מטבעות, קמעות ועוד. אחת הדרכים לדעת שמשהו מזויף זה…לדעת היסטוריה.


בהרבה מהעתיקות המזויפות יש מגן דוד, מנורה, אריות. לפעמים זו מנורת חנוכה עם 9 קנים. אבל הטעות הכי גדולה של הזייפנים היא: המגן דוד לא היה סמל יהודי עד לפני כמאתיים שנה. המנורה, מסתבר, היא הסמל היהודי העתיק ביותר בעולם.


האם יש סמל ליהדות?

כולם מכירים את סמל המדינה - מנורת שבעת הקנים עם ענפי זית. הענפים מבוססים על נבואת זכריה. אבל המנורה היתה סמל ליהדות מתקופת המשנה. במערות הקבורה של בית שערים נמצאו הרבה חריתות של מנורות, וכך יודעים שהקבר הוא יהודי.


אבל יש עוד סמלים שאפיינו קבורה, חפצים, עיטורי בתי כנסת, חותמות ובכלל - שייכות לזהות יהודית. לפני שאגלה לכם, עדיף שתראו 2 דוגמאות של פסיפסים מלפני כ-1,500 שנה, ותנסו לפענח את ארבעתם. בכוונה בחרתי אחת קשה במיוחד. התשובות בהמשך.

פסיפס מבית הכנסת בחמת טבריה
פסיפס בית הכנסת מהמאה ה-6 בחמאן ליף, תוניס

תשובה: הסמלים הנפוצים ביותר הם מנורה, לולב ואתרוג, שופר, מחתה. אגב, בפסיפס מתוניס, יש מנורה עם שופר, ומה שנראה כמו אותיות נ,ש זה 2 מתוך הסמלים. האם הצלחתם לפענחם?

מה המכנה המשותף לכל הסמלים, ומדוע דווקא הם הפכו לסמלי היהדות אחרי החורבן?


הפעם הראשונה שמנורת המקדש מופיעה בארכיאולוגיה זה במטבע של אחרון מלכי החשמונאים, מתתיהו אנטיגונוס ב'. על המטבע יש מנורה מצד אחד, ושולחן מצד שני. כתוב ביוונית ובכתב עברי קדום "מתתיהו המלך".


מטבעות של מתתיהו אנטיגונוס ב'

מה הקשר ביניהם? רמז: זה לא סמל היהדות, אלא למשהו אחר. מה זה יכול להיות ? שניהם קשורים לתפקיד חשוב, שפותח את פרשת בהעלותך. למה מתתיהו החשמונאי בחר בסמלים הללו?


הנה רמז: המטבע הנדיר הזה הוטבע תחת מצור, בירושלים, כאשר הצר הוא לא אחר מאשר - הורדוס! יש פה שימוש בסמלים לצורך תעמולה שקשורה למלך יהודה החשמונאי מול מלך נוכרי.


ומה הבעייה עם סמל המדינה?

מי אמר שיש בעיה?


הרב הראשי לישראל, הרב הרצוג.


הוא קרא לשימוש בבסיס הזה 'תעודת עניות'. הבעיה היא שאין בסיס יהודי…לבסיס של המנורה. הבסיס של מדרגות בצורת משושה, נוגדת את כל הידוע לנו הן ממקורות חז"ל ופרשנות, והן מתיאורים של המנורה לכל אורך ההיסטוריה. המקור לבסיס הוא הייצוג של המנורה בשער טיטוס, המציג חיילים רומאים נושאים את שלל המקדש, כולל: מנורה, שולחן וחצוצרות.


שימו לב לתמונות למעלה. הבסיס של המנורה הוא שלוש רגליים או פשוט קו שטוח. בשורה התחתונה: השימוש במנורה משער טיטוס נעשה גם כמעין תעמולה. אפשר לומר בתור מסר של חורבן לגאולה. הנה - המנורה בשער טיטוס ממחישה את החורבן וההשפלה של עם ישראל - אז דווקא בסמל הזה נשתמש להראות את הבניין מחדש של העם בארצו.


ความคิดเห็น


bottom of page