top of page

המוזיאון בכף ידך!

גלה את סודות המוזיאון בעזרת סיור בהדרכה עצמית.

קח את החוויה שלך מעבר להייליטס. גלה קשרים מרתקים בין תרבויות עתיקות וארצות רחוקות למורשת ולשורשים שלנו, לתנ"ך ולהיסטוריה היהודית.

גלו את הכניסות המהירות אל תוך המוזיאון, טיפים וטריקים למעברים בין התערוכות ולדברים כייפיים לעשות. תעשו חיים במוזיאון!

העמוד בבנייה. בינתיים, יש סיור בהדרכה עצמית בנושא "המסע של אברהם: מהמזרח הקדום למזרח התיכון" - סיור מצויין מבחינת התוכן, והוא באגף הארכיאולוגיה של מוזיאון ישראל. סרטון הסבר והוראות למטה עם אפשרות רכישה דרך אפליקציית Dguide. יש אפשרות לסיור במטרופוליטן באנגלית לרכישה ויש לפנות אליי ישירות. בהמשך יהיו פה סיורים בהדרכה עצמית בכמה מוזיאונים בארץ ובעולם ובכמה שפות.

the Met comes to life 20.jpg
bottom of page